Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.2.2. Адресовање чланова мреже


Једна од основних функција Интернет протокола јесте адресовање мрежа и њихових чланова. Под овим адресовањем подразумева се логичко адресовање, док су физичко и симболичко адресовање (слика 1.) задаци протокола других комуникационих слојева и системских модула.


Слика 3.1.2-1. Адресе по слојевима

Симболичка адреса члана мреже (мрежни назив) углавном се користи на слоју апликације. Ова адреса, иако најчешће хијерархијски структуирана, пре употребе мора се превести у логичку адресу, односно у адресу Интернет протокола. Превођење симболичких адреса у логичке није задатак Интернет протокола већ системске компоненте resolver и Domain Name System сервиса.

Физичка адреса, са друге стране, локално одређује примаоца података који се преносе мрежом. Локални карактер овог типа адреса ограничава њихову употребу на оквире једне рачунарске мреже. У комуникацији два рачунара из две удаљене мреже, локалне адресе пакета ће се више пута мењати, односно, прилагођавати посредничким рачунарским мрежама. Превођење логичких адреса у физичке такође није задатак Интернет протокола већ одвојених наменских протокола слоја везе (нпр. Address Resolution Protocol-а).

Која је онда улога Интернет протокола и логичких адреса? Интернет протокол, као и остали протоколи мрежног слоја, има задатак да обезбеди систем логичког адресовања на основу кога се могу одредити мрежне руте – путање комуникације било која два члана мрежа који су посредно или непосредно повезани. У том циљу, четврта верзија Интернет протокола користи логичке мрежне адресе, мрежне маске, класе мрежних адреса, приватне, јавне и специјалне опсеге мрежних адреса, превођење мрежних адреса, статички задате руте и протоколе за рутирање.

У складу са битском дужином адреса, Интернет протокол нуди укупно 232 (односно 4.294.967.296) јединствених мрежних адреса. Овај број адреса се ауторима четврте верзије Интернет протокола, у тренутку пројектовања - 1974. године - чинио сасвим довољним за све будуће потребе. Данас, међутим, број расположивих адреса представља главно уско грло овог протокола.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]