Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7. Основе безбедности у рачунарским мрежама


У раним фазама развоја технологија на којима се базирају рачунарске мреже фокус је био постављен на омогућавање што веће брзине преноса података са што мањом вероватноћом грешке. Мала база корисника, састављена углавном од технички образованих корисника, и ретке практичне примене омогућиле су брз развој технологија и довеле рачунарске мреже до потенцијала којим прете да у потпуности замене остале популарне системе комуникације као што су телефонија и телевизија. Међутим, растом популарности рачунарске мреже су изашле из чисто техничко-технолошког домена и све више на њихов развој и примену имају економски и социјални фактори.

Интернет, као највећу рачунарску мрежу данас, користе милиони корисника путем великог броја доступних сервиса. Путем ове мреже се преносе лични подаци корисника, обављају поверљиве пословне видео-конференције и разговори, обављају финансијске трансакције, преносе поверљиве војне и државне информације, обављају удаљени хируршки захвати и још много тога. Стога, на примеру Интернета можемо закључити да се путем рачунарских мрежа све више преносе вредности реалног света, често далеко веће него што је то случај код телефоније и телевизије. Међутим, свака вредност са собом носи најчешће сразмеран ризик кога је, како у реалном тако и у виртуелном свету рачунарских мрежа, циљ елиминисати или у што већој мери умањити. Постизање овог циља пред инжињере итеративно поставља нове задатке који се резултују новим решењима. Та решења могу бити једноставне техничке измене носећих протокола или комплексни интелигенти софтверски системи који уче и своје одлуке доносе путем хеуристичких метода.

Грешке које се јављају на рачунарским мрежама и код ресурса који су путем њих доступни можемо поделити у четири категорије на основу узрока њиховог појављивања:

  1. Грешке које се појављују услед пропуста у дефиницији хардверских и софтверских компоненти рачунарских мрежа.

  2. Грешке које се јављају као последица неадекватног дизајнирања рачунарских мрежа и ненаменске употребе коришћених компоненти.

  3. Грешке које се јављају услед неадекватног коришћења рачунарских мрежа од стране корисника недовољно обучених за рад.

  4. Грешке које се јављају као последица искоришћења пропуста у дефиницији хардверских/софтверских компоненти рачунарских мрежа, њиховом дизајну и (не)пажњи корисника а од стране злонамерних корисника и у циљу остваривање одређене користи од напада на рачунарску мрежу или ресурс.

Иако грешке свих поменутих категорија могу имати катастрофалне последице, ово поглавље се бави грешкама четвртог типа јер се оне могу класификовати као напади и са собом најчешће носе највећи негативан утицај на поверљивост и доступност ресурса и несметан рад мреже. Тема овог поглавља јесте безбедност рачунарских мрежа или техничка решења за заштиту рачунарских мрежа и путем њих доступних ресурса од нерегуларног корисничког понашања.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]