Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6. Слој апликације


Са корисничке тачке гледишта рачунарске мреже представљају само инфраструктуру којом путем одговарајућих апликација шаљу и примају податке. Два основна типа софтвера на слоју апликације јесу корисничке апликације и сервиси.


Слика 5-1. Слој апликације посредује између корисника и рачунарске мреже

Апликације представљају облик реализације софтвера намењен за непосредно коришћење од стране корисника. У складу са тим апликације поседују одговарајући (графички, алфа-нумерички или неки други) кориснички интерфејс.


Слика 5-2. Апликације представљају интерфејс између корисника и мреже

Сервиси, насупрот апликацијама, представљају реализацију код које се софтверски процеси извршавају „у позадини“ рачунарског система, односно не поседују кориснички интерфејс. Корисник се о овим процесима може информисати само посредно (на пример, коришћењем наредбе top на Линукс оперативном систему) а њихова улога јесте подршка осталим софтверским процесима на локалном или удаљеним рачунарима. На пример, Веб сервис подразумева постојање корисничке апликације (Веб браузер) и серверског софтвера (Веб сервер).


Слика 5-3. Клијентске апликације често размењују податке са сервисима

Популарно име за сервисе на UNIX оперативним системима је демони (енгл. daemon). Овај термин се у рачунарству први пут појавио 1963. године, а употребили су га учесници на пројекту MAC компаније IBM. Као инспирацију за увођење овог термина учесници пројекта наводе Максвелове демоне из области физике и термодинамике. Називи сервисних процеса на UNIX оперативним системима се најчешће завршавају словом d, на пример httpd, mysqld...

$ ps -A

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME CMD

...

root 2146 0.0 0.0 6060 1484 ? Ss Jun19 0:11 cupsd

root 2151 0.0 0.0 2076 416 ? Ss Jun19 0:00 crond

root 2175 0.0 0.0 2840 184 ? S Jun19 0:00 mysqld

root 2325 0.0 0.0 64836 564 ? Ss Jun19 0:13 httpd

...

Листинг 5-1. Сервисни процеси као извод из листе активних процеса

У пракси се често инфицирајући део „тројанских коња“ (тип малициозног софтвера) реализује у виду сервиса који од клијентске компоненте - апликације коју користи нападач - добија инструкције. Rootkit алати на UNIX оперативном систему пример су наведеног софтвера а тешко се откривају јер се на специфичан начин скривају од системских алата за листање активних процеса.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]