Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

5. Транспортни слој


Транспортни слој у референтним OSI и TCP/IP моделима рачунарских комуникација задужен је за пренос података апликација између две комуникационе стране. Он чини слој између слоја апликације и мрежног слоја.

У савременим рачунарским мрежама постоје два основна типа података у зависности од критичног захтева при њиховом преносу:

 1. подаци осетљиви на грешке
 2. подаци осетљиви на кашњење

У складу са овим захтевима на транспортном слоју постоје два основна протокола за пренос података:

 1. протокол за контролу преноса (енгл. Transmission Control Protocol, TCP)
 2. протокол корисничких датаграма (енгл. User Datagram Protocol, UDP)

Општа улога транспортног слоја иста је као и код осталих комуникационих слојева - да омогући комуникацију слоја изнад и слоја испод (у овом случају слоја апликације са слојем мреже). Конкретна улога транспортног слоја јесте да прихвати податке од апликације на страни пошиљаоца и достави их апликацији одредишта старајући се о преносу, контроли и исправљању грешака при преносу и о гарантовању испоруке. Подршка за транспортни слој је углавном реализована на нивоу оперативних система рачунара, с тим да сам транспортни слој у њима није експлицитно дефинисан већ се реализје кроз подршку за протоколе тог слоја.


Слика 4-1. Пример комуникације протокола транспортног и суседних слојева

Након прихватања података од слоја апликације транспортни слој има задатак да их преведе у облик погодан за транспорт. Функционалности које се углавном очекују од транспортног слоја су:

 1. Остваривање виртуелне везе за пренос података.

 2. Превођење података у (углавном бинарни) формат погодан за пренос.

 3. Сегментација података ради ефикаснијег искоришћења комуникационог
  канала.

 4. Испорука података апликацији на страни примаоца у идентичном облику у ком су послати.

 5. Омогућавање оптималне брзине преноса података у складу са пропусном моћи и учесталошћу грешака на комуникационом каналу и прихватној моћи примаоца.

Ентитете апликативног слоја је могуће адресовати путем портова по сопственом избору с тим да је за стандардизацију у овој области задужена организација IANA. Ово тело на захтев произвођача софтвера анализује оправданост за званичним додељивањем слободних портова (у складу са распрострањеношћу сервиса за који се порт захтева) и додељује захтевани порт уколико је доступан. Пре званичног додељивања порта сервису потребно је остварити одређену општост, односно популарност сервиса.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]