Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4. Међумрежно повезивање


Слика 4.с1. Омогућавање комуникације између чланова разнородних мрежа.

Суседне и просторно блиске мреже се међусобно најједноставније повезују преко вишеструког удомљавања са додатком функције рутирања или превођења мрежних адреса. Вишеструко удомљавање подразумева коришћење рачунара или рутера (свакако уређаја трећег нивоа) који поседује више мрежних интерфејса од којих се сваки повезује са једном од мрежа које треба међусобно повезати.

Слика 4.с1. Вишеструко удомљавање.

Везе типа тачка-тачка се користе код просторно удаљених мрежа а могу се реализовати у виду додавања нове мреже на нивоу Интернет протокола или на нижем слоју - слоју везе. Код додавања нове мреже на нивоу Интернет протокола мрежни интерфејси у тој мрежи се адресују одговарајућим IP адресама а правила рутирања подразумевају прослеђивање података на њих. Са друге стране, реализација на слоју везе не подразумева адресовање интерфејса IP адресом већ се у правилу рутирања наводи само излазни мрежни интерфејс.

Слика 4.с1. Коришћење мреже типа тачка-тачка.

Основни задатак мрежног слоја OSI и TCP/IP мрежних модела јесте адресовање рачунарских мрежа и њихових чланова на такав начин да се недвосмислено могу одредити учесници и путање мрежних комуникација. Без обзира на то што се адресе мрежног слоја често користе и унутар једне, изоловане, рачунарске мреже, улога мрежног слоја није локално адресовање већ, првенствено, утврђивање удаљене мреже којој одредишна адреса припада и проналажење оптималне путање до ње. За испоруку података члану локалне мреже задужена је технологија на слоју везе података и физички слој. За комуникацију између мрежног и нижих слојева користе се посебни протоколи чија је улога превођење адреса мрежног слоја у физичке адресе.


Слика 3-1. Пример комуникације протокола мрежног и суседних слојева

Основна јединица података протокола мрежног слоја јесте пакет података, а подразумевани мрежни уређај који функционише на мрежном слоју је рутер. Улога рутера је одређивање путања (рута) пакета података до одредишних мрежа и њихово усмеравање у складу са утврђеном путањом.

Постоји више различитих протокола мрежног слоја. Данас, међутим, највећи део рачунарских мрежних комуникација адресован је Интернет протоколом четврте или шесте верзије (генерације). Додатно, шеста верзија Интернет протокола представља и основу адресних функција четврте генерације мобилне телефоније, као и других специјализованих мрежних комуникација. У складу са тим, за тежишни протокол овог поглавља одабран је управо Интернет протокол, погодан како за теоријски приказ функција мрежног слоја, тако и за реалну примену у пракси.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]