Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.7.2. TCP/IP модел


Насупрот OSI моделу који је формално стандардизован, Интернет модел (TCP/IP) је de facto стандард. Овај модел је развијан за потребе Интернета и једноставнији је од OSI модела. Једноставност овог модела се огледа у апстрактном гледању на највиша три слоја OSI модела, тако да Интернет модел прописује само слој апликације наспрам слојева апликације, презентације и сесије код OSI модела. Такође, физички слој и слој везе података су код овог модела обједињени у слој приступа мрежи. Функције слојева су идентичне као и код OSI модела. Данашње имплементације мрежног софтвера углавном користе Интернет модел као референтни.

Слика 1.7.2.с1. Функционална репрезентација TCP/IP модела.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]