Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.7.1. OSI модел


Open Systems Interconnection Reference Model (OSI model) је развијен 1984. године од стране ISO организације. Иако је OSI модел формални стандард, данас се у пракси чешће користи једоставнији de facto стандард - Интернет модел (TCP/IP). OSI модел дефинише седам слојева:

 1. Физички слој
  Физички слој ОСИ модела је задужен за пренос битова (нула и јединица) путем комуникационог канала. Овај слој дефинише правила по којима се битови преносе, који електрични напон је потребан, колико битова се шаље по секунди и физички формат коришћених каблова и конектора.

 2. Слој везе података
  Слој везе података управља преносом путем физичког слоја и омогућава пренос ослобођен грешака на овом и физичком слоју. Задатак слоја везе јесте да заштити слојеве вишег нивоа од грешака насталих при преносу података. Такође, с обзиром на то да је јединица преноса физичког слоја бит, слој везе управља и форматом порука (дефинише почетак и крај поруке).

 3. Мрежни слој
  Задатак мрежног слоја јесте одређивање једне или више путања којима ће порука бити прослеђена од изворишта до одредишта. Мрежни слој је задужен да у сваком чвору мреже (станици до одредишта) одреди који је следећи рачунар коме порука треба бити прослеђена.

 4. Транспортни слој
  Задатак транспортног слоја јесте обрада порука на крајњим тачкама - изворишту и одредишту. Овај слој успоставља, одржава и прекида виртуелне везе за пренос података између изворишта и одредишта. Транспорни слој је задужен за набавку мрежне адресе одредишта, поделу података у сегменте погодне за слање, прилагођавање брзине преноса могућностима стране са слабијим перформансама, осигуравање преноса свих сегмената, елиминисање дуплираних сегмената и сл. Такође, овај слој може извршити и додатну контролу грешака при преносу (додатну у смислу да је она већ извршена на слоју везе).

 5. Слој сесије
  Слој сесије је задужен за успостављање, одржавање и прекид логичких сесија између крајњих тачака. Сврха сесија јесте дефинисање стања (или фаза) сваког дијалога ради дефинисања валидних акција у сваком од стања. На основу тога се врши управљање транспортним слојем и провера података добијених од њега. Додатна улога сесија јесте и обрачунавање сесија (енгл. session accounting).

 6. Слој презентације
  Слој презентације форматира податке за презентацију кориснику. Задатак овог слоја јесте да усклади формат података између учесника у комуникацији и слоју апликације достави ове податке у формату који он захтева. На пример, слој презентације може оригиналне податке добијене од слоја апликације компресовати ради ефикаснијег преноса. Овакве податке слоје презентације на страни другог учесника не може директно проследити слоју апликације већ је пре тога неопходно извршити декомпресију.

 7. Слој апликације
  Слој апликације представља интерфејс мреже ка кориснику. Основна улога овог слоја је да омогући приступ мрежи корисничким програмима.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]