Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1. Принципи рачунарских телекомуникација


Рачунарске телекомуникације представљају један од облика комуникација, односно комуникацију на даљину остварену путем коришћења рачунара. Иако се често узимају за један од најсавременијих резултата развоја цивилизације, оне не решавају ни један од суштинских проблема везаних за комуникацију већ представљају строго технолошки напредак. Ипак, такав напредак је посредно довео до многих напредака у областима невезаним за рачунарске технологије, као и до одређених социолишких, културолошких и других феномена.

Основни принципи рачунарских телекомуникација условљени су принципима везаним за комуникацију уопште и принципима везаним за рачунарство уопште. У овом поглављу су представљени основни принципи рачунарских телекомуникација, првенствено са аспекта принципа рачунарских система и технологија за комуникацију на даљину.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]