Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.4.2.3. Полиномијална редудантна провера


Код полиномијалне редундантне провере на крај поруке се додаје један или више карактера одређених математичким алгоритмом. У основне типове овакве провере спадају контролна сума (Checksum) и циклична редундантна провера (Cyclic Redundancy Check, CRC).

Контролна сума представља кôд детекције грешке заснован на операцији сабирања која се врши над карактерима који требају да се провере. Блок података над којим се рачуна контролна сума може да буде различите дужине, а сама контролна сума је увек исте дужине. Добар алгоритам за израчунавање контролне суме за мале промене у блоку података даје потпуно различите вредности контролне суме. Код најједноставнијег алгоритма контролна сума се израчунава сабирањем децималних вредности сваког карактера у поруци, укупна вредност се затим дели са 255 а остатак дељења (1 бајт) је контролна сума. Ефикасност контролне суме је 95%. Код TCP/IP модела контролна сума се примењује у протоколима TCP и UDP и дужине је 16 битова.

Циклична провера редундансе - (Cyclic Redundancy Check, CRC) резултат је математичког израчунавања. Она додаје поруци 8, 16, 24 или 32 бита. Порука се третира као један дуг бинаран број P. Пре преноса, слој везе података дели P фиксним бинарним бројем G и као резултат даје цео број Q и остатак R/G. Израчунава се и на полазном и на одредишном рачунару. Дакле, циклична провера редундансе се одређује израчунавањем следећег остатка:

P / G = Q + R / G

Остатак R додаје се поруци као карактер за проверу грешке при преносу. Пријемник дели примљену поруку са истим G, што за резултат даје R. Пријемник проверава да ли се примљено R слаже са стварним R. Ако се не слажу, сматра се да је дошло до грешке. CRC представља најјачу и највише употребљавану проверу и са њом се детектује 100% грешака ако је број грешака мањи или једнак од величине R. Наведена техника за детекцију грешке користи се на слоју везе података.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]