Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.4.2.2. Дводимензионална провера парности


Код дводимензиналне провере парности додаје се бит парности на сваки карактер, а на крају блока података додаје се нови карактер, који се рачуна уздужно. Уколико се на преносном путу деси грешка, тј. промена неког бита у поруци, та се грешка манифестује на једну врсту и на једну колону. Ово омогућава прецизно детектовање погрешног бита, а затим и његову корекцију.

На овај начин је могуће открити и исправитии вишеструке грешке, али се оне не смеју јављати у истим врстама и колонама. Као и код сваке провере парности, могуће је открити само непаран број промењених битова у једној колони или врсти. Наведена дводимензиона шема има слабе карактеристике ако се ради о импулсним сметњама и грешкама које су сконцентрисане на једном интервалу.


Слика 1.4.2.2-1. Принцип дводимензионалне провере парности: а) нема грешака, б) постоји грешка на једном биту и она се може исправити

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]