Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.4.2. Откривање грешака


Један од кључних задатака у рачунарским телекомуникацијама је провера да ли су примљени подаци идентични послатима, односно да ли је током преноса дошло до њихове измене. Другим речима, потребно је утврдити да ли примљени податак садржи грешку, односно разлику у односу на послати податак. Отежавајућу околност за откривање грешака представља чињеница да прималац не поседује изворну поруку са којом би упоредио примљену поруку.


Слика 1.4.2..1 Утицај грешке код електронског банкарства

За потребе откривања грешака пошиљалац израчунава додатне битове и шаље их заједно са корисним подацима. Што се већи број битова користи као додатак корисним подацима, боље је откривање грешке али је и мања ефикасност преноса. Прималац из добијених корисних података израчунава додатак и пореди га са добијеним. Ако је додатак исти као што га је пошаљилац израчунао, нема грешке у преносу, а ако је различит, постоји грешка у преносу.


Слика 1.4.2-1. Техника откривања грешке

У технике за откривање грешака спадају провера парности, лонгитудинална редудантна провера (Longitudinal Redundancy Checking, LRC), и полиномијална провера (Checksum, Cyclic Redundancy Check , CRC).


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]