Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.5.2.5. Промена параметара домена


Процес регистрације домена је, у основи, процес уношења записа о домену у базе DNS сервера надлежних за наддомен чији ће домен који региструјемо бити поддомен. На пример, за регистровање домена dir.singidunum.ac.rs потребно је у базу DNS сервера надлежних за домен singidunum.ac.rs унети IP адресе DNS сервера који ће бити надлежни за домен dir.singidunum.ac.rs.

Када је у питању регистровање комерцијалних домена, као поддомена Интернет домена највишег нивоа, процес регистрације се обавља преко за то овлашћених регистара. Регистри Интернет домена су комерцијалне или некомерцијалне организације које су овлашћене да клијентима изнајме одређени Интернет домен на временски период од једне или више година.

Приликом подношења захтева изнајмљивање одређеног домена клијент је дужан да обезбеди два или више DNS сервера са јавним IP адресама који ће бити надлежни за тај домен. Један DNS сервер се може користити као надлежни за више различитих домена та услуга (тзв. DNS hosting) се може и закупити. Додатно, многи регистри ову услугу нуде бесплатно.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]