Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.1. Појам локалне и удаљене мреже


Код међусобно повезаних мрежа постоје два термина која описују однос чланова према њима. То су локална мрежа и удаљена мрежа. Локална мрежа је мрежа чији је рачунар непосредан члан. Са друге стране, удаљена мрежа је свака мрежа чији рачунар није члан, али до које се (највероватније) може доћи посредством рутера. Термин локална мрежа (енгл. local network) не треба мешати са термином мрежа на локалном подручју (енгл. local area network, LAN).

Слика 4.1.1 Рачунари после рутера су у удаљеној мрежи

Треба имати у виду и да један рачунар може бити члан више различитих мрежа. У том случају су за њега све мреже са којима је директно повезан локалне мреже. На пример, на слици 1 за рутер и мрежа 1 и мрежа 2 представљају локалне мреже.

Локална комуникација унутар сваке мреже, било интерна, било посредујућа, обавља се коришћењем физичких адреса. Са друге стране, логичке (ИП) адресе се, у комбинацији са подмрежном маском, користе за утврђивање да ли се коначно одредиште налази у локалној мрежи, па му се подаци могу испоручити директно, или се налази у удаљеној мрежи, па му се подаци шаљу посредством (подразумеваног) мрежног пролаза.

х

Слика 4.1.2 Комуникација са члановима локалне мреже

x

Слика 4.1.3 Комуникација са члановима удаљене мреже

x

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]