Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.7.4. Инкапсулација и декапсулација


Подаци се у рачунарским мрежама реализованим по Интернет моделу размењују кроз пакетски пренос. Пакетски пренос података подразумева поделу веће количине података у мање јединице - пакете - које се засебно преносе у оквиру комуникације. Пакети представљају основне јединице података протокола а у зависности од комуникационог слоја на коме се протокол налази називају се оквирима (слој везе), пакетима (мрежни слој) или сегментима (транспортни слој).

Хоризонтална пакетска комуникација подразумева превођење битова пакета у одговарајуће сигнале коришћене технологије за повезивање и на такав начин њихов пренос до коначног одредишта или првог следећег посредника у комуникацији. Уколико је у питању комуникација путем посредника, пакети се могу једноставно прослеђивати следећем посреднику/одредишту или преводити у пакете различите телекомуникационе технологије.

Када је у питању вертикална комуникација, односно комуникација између различитих протокола на различитим комуникационим слојевима, неодвојив део пакетског преноса је и процес инкапсулације. Процес инкапсулације подразумева прављење пакета протокола на одређеном слоју чији садржај чини пакет добијен од протокола вишег нивоа. Овај процес се понавља за сваки комуникациони слој чији се протоколи користе.

Процес инкапсулације пакета се извршава на страни пошиљаоца, а њему реверзан процес је процес декапсулације. Декасулација се извршава на страни примаоца а њоме се из пакета протокола нижих слојева издвајају пакети протокола виших слојева и достављају тим протоколима на даљу обраду.

Слика 1.7.4. Могуће су вишеструке инкапсулације/декапсулације током преноса

Комплетан процес инкапсулације се одвија на страни пошиљаоца а комплетан процес декапсулације на страни примаоца података. Међутим, оба процеса се делимично могу извршавати и на посредницима у комуникацији, у зависности од тога на којим нивоима ти посредници функционишу. На пример, рутер ће из примљених оквира издвојити пакете мрежног слоја (декапсулација) да би на основу података у њиховом заглављу донео одлуку о прослеђивању. Након доношења те одлуке, рутер ће пакет мрежног слоја упаковати у одговарајући оквир (инкапсулација) за преношење до следећег посредника или коначног одредишта.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]