Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.2.3. Адресовање


x

  1. на нивоу мреже - физичко
  2. на нивоу међумрежног повезивања - логичко
  3. на нивоу корисника - симболичко

Замислимо да се у рачунарској мрежи, повезаној са Интернетом, налази рачунар који ради као сервер. Физика адреса тог рачунара је F4:6D:04:03:3D:FF, њему је додељена IP адреса 212.62.45.222 а домен www.singidunum.ac.rs води на ту IP адресу. Дакле, корисници ће за приступ ресурсима и сервисима на овом рачунару користити симболичку адресу - www.singidunum.ac.rs - као најједноставнију за људску употребу и памћење. Ова адреса ће на рачунарима корисника аутоматски бити преведена у логичку адресу 212.62.45.222 да би се могла утврдити путања Интернет мреже преко које се може доћи до мреже у којој се налази сервер са том адресом. Када захтеви корисника стигну до мреже у којој се сервер налази, они ће серверу бити испоручени коришћењем физичке адресе F4:6D:04:03:3D:FF и технологије на којој се та мрежа заснива (нпр. Етернет).

Наведена три основна типа адресовања се такође могу назвати и хоризонталним адресовањем (односно хијерархијским у случају симболичког адресовања) јер се на основу њихових адреса умрежени рачунарски системи и уређаји раздвајају једни од других. Са друге стране, постоји велики број параметара у рачунарским комуникацијама који служе за усмеравање података током преноса. На пример, у заглављу Етернет оквира дефинисан је протокол вишег нивоа коме треба проследити садржај на обраду, у пакетима Интернет протокола су дефинисани порт и транспортни протокол, итд.

х


Слика 1.2.3.1. Код мрежа типа тачка-тачка адресовање је једноставно.

unicast

Слика 1.2.3. Слање података јединственом примаоцу.

broadcast


Слика 1.2.3. Слање података свим члановима локалне мреже.

multicast


Слика 1.2.3. Слање података вишеструким примаоцима.

anycast


Слика 1.2.3. Слање података било ком из групе примаоца.

geocast


Слика 1.2.3. Слање података географски одређеној групи прималаца.

Ипак, треба имати у виду да са аспекта класичне рачунарске мреже и њених чланова географска компонента не постоји - постоји само логичка топологија, број посредника и подужно слабљење сигнала. У складу са тим, геокастинг је изведени тип скупа прималаца који се на вишем нивоу реализује додатним протоколима а нижем нивоу мултикастингом.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]