Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.7.3. Нивои рада мрежних уређаја


У пракси се често користе ознаке L1, L2 и L3 за означавање нивоа рада мрежних уређаја. Ове ознаке се односе на највиши слој (ниво) OSI референтног модела који уређај разуме. У складу са тим, на првом, физичком нивоу (L1) функционишу рипитери и разводници. На слоју везе података (L2) функционишу мрежни мост, комутатор и модем. На мрежном слоју (L3) функционишу сви виши уређаји - рутер, рачунар, заштитни зид...


Слика 1.7.3.2 Нивои рада мрежних уређаја.

Треба имати у виду да се мрежни слој (L3) често узима за највиши слој при одређивању нивоа на коме ради уређај, а да у пракси већина L3 уређаја има подршку и за протоколе виших слојева. На пример, већина рутера има могућност коришћења протокола за динамичко рутирање који функционишу на апликативном, седмом нивоу. Рачунари такође подразумевано користе сервисе на апликативном слоју. Постоје заштитни зидови који заиста разумеју само протоколе мрежног нивоа, али и заштитни зидови који могу да анализирају и протоколе транспортног и апликативног нивоа (прокси сервери).

Такође, постоје и комутатори који подржавају одређене функције мрежног слоја. У њих првенствено спадају основне функције рутирања за потребе повезивања различитих виртуалних локалних мрежа. Такви комутатори се називају L3 комутаторима (енгл. L3 switch).

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]