Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.3.2. Протоколи са успостављањем везе


При коришћењу протокола са успостављањем везе две стране морају да успоставе везу између себе као предуслов за размену података. Процес успостављања везе може се поредити са позивањем телефонског броја:

  1. Страна која позива иницијализује линију (подизањем слушалице) и уноси одредишни број.

  2. Након позива броја успоставља се веза која још увек није адекватна за пренос података и чека се на примаоца позива да подигне слушалицу.

  3. Након подизања слушалице прималац позива обавештава позиваоца да је спреман за размену података сигналом “хало”.

  4. Након примања сигнала “хало” веза адекватна за пренос података је успостављена и размена може да почне.

Јасно је да процедура потребна за успостављање везе захтева одређено време и ангажовање обе стране. Међутим, она обезбеђује поузданији (али не и потпуно поздан) пренос података и умањује могућност грешке. Успостављање везе се практикује код протокола који имају за циљ да осигурају поуздан пренос података.

Пример протокола који ради са успостављањем везе је TCP (Transmission Control Protocol). Протоколи сервиса код којих су перформансе битније од поузданог преноса података најчешће не укључују успостављање везе.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]