Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

3. Рачунарске мреже на ширем подручју и приступ Интернету


За разлику од LAN мреже, WAN (Wide Area Netowork) представља рачунарску мрежу која није просторно ограничена, тј. обухвата ширу регију (регионална мрежа). Под широм регијом се подразумевају мреже чији комуникациони канали (линкови) прелазе градске, регионалне или националне границе. WAN мреже се могу дефинисати и административним ограничењима. Мрежа чији сви линкови и уређаји не припадају истом административном домену (компанији, на пример), може се сматрати WAN мрежом.


Слика 2.8-1. Регионална рачунарска мрежа (WAN)

Линкове, технологије и протоколе којима се успоставља WAN веза често омогућавају Интернет сервис провајдери. WAN мреже успостављају везе између удаљених LAN мрежа или других типова мрежа, како би корисници једне мреже могли да комуницирају са корисницима друге мреже или да користе ресурсе на удаљеној локацији. Многе WAN мреже су дизајниране и конструисане за једну организацију, како би се повезале географски удаљене локације. За повезивање се користе услуге телекомуникационих оператера. Неке од технологија за повезивање LAN-ова су: E1(T1), E3(T3), ATM, ISDN, ADSL, преспајање оквира (Frame Relay), радио везе и слично. Ове мреже се називају и окоснице или кичма-мреже (backbone).

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]