Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.2.1.3. Пренос података виртуалном везом


Пренос података виртуалном везом (енгл. virtual circuit) такође се односи на пакетски пренос. Међутим, пакети се усмеравају на исти спојни пут између два рачунара. Виртуелна кола су перманентног типа што значи да када се једном дефинишу путање, ретко или никада се не мењају. Ово је заправо софтверска замена за хардверска решења овог типа. Подаци и даље путују кроз мрежу (повезани чворови) али тачно одређеном путањом. Сваки пакет, поред карактеристичних поља које носи, има и обележје које указује на дату виртуелну везу. Скоро све мреже које имају интензиван саобраћај на мрежи користе ову методу дефинисања путање.

Слика 1.2.1.3-1. Пренос података виртуалном везом

Предност оваквог начина преноса пакета је да се крајњим апликацијама може обезбедити одговарајући квалитет услуге. На пример, код интерактивног преноса говора кроз мрежу, важно је обезбедити да пакети података, којима је кодован говор, до пријемника стижу истом брзином, тј. да не постоји варијација у кашњењу. У мрежама са комутацијом пакета, поједини пакети могу да проналазе драстично различите путање (различито време преноса), што може довести до проблема на пријему – неразумљив говор. Само виртуелним колима се може обезбедити захтевани квалитет услуге. Због преноса кроз мрежу постоји кашњење, али је оно идентично за све пакете и за дати сигнал није од интереса.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]