Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.2.1.2. Пренос података са комутацијом пакета


Код преноса података са комутацијом пакета (енгл. packet switched) између два учесника, прво се информација која се размењује дели у пакете чија структура (дужина пакета, редни број, адреса одредишта, приоритет и сл.) одговара носећим протоколима. Пакети се упућују до првог чвора у мрежи (рутера), а у сваком рутеру се врши независно усмеравање пакета. Избор путање у рутерима се врши на основу више критеријума који важе у датом тренутку. Пакети пролазе различите путање од изворишта до одредишта. На одредишту се врши слагање пакета у првобитан редослед да би се добила потпуна информација. Овакав начин преноса података је карактеристичан за рачунарске мреже где већину мрежног саобраћаја чине кратки налети података са празним простором између и који су обично временски дужи од “попуњених”. Суштина оваквог начина преноса података је да се у празним просторима могу слати пакети које шаље неки трећи учесник. Дакле, подаци од различитих изворишта могу пролазити истим спојним путем.

Слика 1.2.1.2-1. Пренос података са комутацијом пакета

Ово је далеко „жилавији“ начин преноса, зато што пакети најчешће могу да нађу бар један слободан спојни пут. Мана је што је ефективна брзина слања података на овај начин мања од максималне коју дозвољава пропусни опсег канала, зато што га користе више учесника у комуникацији.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]