Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6. Подешавање мрежног интерфејса (ifconfig)


Већина савремених Линукс дистрибуција нуди сопствене алате (конзолне и графичке) за једноставније подешавање мрежних адаптера (интерфејса). Међутим, већина ових алата се ослања на основни алат за подешавање мрежних адаптера, ifconfig. За коришћење овог алата су неопходне администраторске привилегије.

Уколико желимо да први мрежни адаптер рачунара подесимо за рад на мрежи класе C која има следеће параметре:

  • Мрежа: 192.168.1.0

  • Мрежна маска: 255.255.255.0

  • Gateway: 192.168.1.1

  • Адреса рачунара: 192.168.1.10

коришћењем ifconfig алата то можемо постићи помоћу следеће наредбе:

ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

Уколико желимо само да извршимо преглед тренутних подешавања интерфејса покренућемо алат ifconfig без параметара:

bash# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:25:AA:0E:59

inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:132492645 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:154256707 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:32797966 (31.2 Mb) TX bytes:1679866715 (1602.0 Mb)

Base address:0x2000 Memory:d0120000-d0140000

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:3240825 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:3240825 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:2704771622 (2579.4 Mb) TX bytes:2704771622 (2579.4 Mb)

Пошто алат ifconfig нема могућност постављања gateway параметра, тај параметар можемо поставити помоћу алата route:

/sbin/route add default gw 192.168.1.1 metric 1

У случају да желимо у току рада да обуставимо рад одређеног интерфејса нпр. на 10 минута искористићемо аргументе up и down :

ifconfig eth0 down && sleep 600 && ifconfig eth0 up

На овај начин се могу у току рада мењати параметри једног адаптера, може се подесити већи број мрежних адаптера на једном систему водећи при томе рачуна како се постављају руте, у случају да постоји више gateway-а на мрежи.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]