Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

5. Мрежни клијенти и сервиси


inetd и tcpd - inetd алат служи за надгледање одређених портова дефинисаних у /etc/inetd.conf конфигурационом фајлу и покретање придружених програма за обраду захтева. Уколико се појави захтев на назначеном порту, inetd (подразумевано) покреће tcpd који проверава фајлове /etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny и на основу њих утврђује да ли је изворишна IP адреса захтева овлашћена за захтев на поменутом порту. Уколико се утврди да изворишна адреса има привилегију рада на поменутом порту, inetd покреће програм за обраду захтева (ftpd, telnetd...). Програмtcpd све више излази из употребе услед све напреднијих firewall алата

tcpdchk и tcpdmatch - Ови мини алати омогућују проверу /etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny фајлова. tcpdchk наредба проверава фајлове и пријављује евентуалне грешке. tcpdmatch наредба омогућава постављање хипотетичких daemon/клијент парова и, у зависности од конфигурационих фајлова, утврђује да ли ће конекција бити прихваћена или не.

sendmail - Програм sendmail је један од најпопуларнијих MTA на UNIX оперативним системима и Интернету уопште. Најпопуларнија алтернативна решења су qmail и postfix.

ssh - Secure Shell (SSH) протокол омогућава рад на удаљеним UNIX рачунарима. Ова услуга се реализује путем ssh клијентског алата и sshd серверског дела сервиса.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]