Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1. Конфигурациони фајлови


/etc/HOSTNAME - Фајл у коме се чува мрежно име локалног рачунара.


/etc/resolv.conf - Фајл у коме се чувају следећи параметри:

  • подразумевани домен за имена рачунара код којих је домен изостављен

  • листа доступних DNS сервера у редоследу по ком ће им се приступати

search singidunum.ac.yu singidunum.local

nameserver 212.62.48.42

nameserver 212.62.45.222


/etc/host.conf - Фајл који одређује редослед по коме ће се разрешавати имена.

order hosts, bind

multi on

nospoof on


/etc/hosts - Фајл у коме се налази листа (најчешће локалних) рачунара. Претеча DNS сервиса.

127.0.0.1 localhost

192.168.1.1 lokalniracunar.lokalnamreza lokalniracunar


/etc/networks - Фајл у коме се налази листа мрежа (имена и адреса). Ретко се користи и то најчешће при подизању система.

loopback 127.0.0.0

lokalnamreza 192.168.1.0

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]