Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.4. Трендови


Трендови везани за безбедност су у директној вези са општим трендовима на пољу рачунарских и телекомуникационих мрежа, односно са вредностима реалног света које се преносе њиховим каналима. На основу различитих истраживања као најважније области за испитивање безбедносних трендова издвајају се:

  1. неовлашћени приступ,

  2. проблем инсајдера и

  3. крађа идентитета.

Још једна значајна карактеристика издвојених области јесте њихово често преплитање, односно повезан утицај различитих фактора. На пример, неовлашћени приступ ресурсима често се дешава као последица сарадње са инсајдерима, или као последица крађе електронског идентитета особе која је овлашћена за приступ електронским ресурсима.

Анкета коју је 2004. године водио CSO магазин у сарадњи са Америчком безбедносном службом и координационим центром CERT-а, показује да бивше или тренутно запослене или привремено ангажоване особе представљају другу по реду најзначајнију претњу пословним системима. Један од значајних фактора који утиче на овај проблем јесте све већа могућност остваривања материјалне користи путем неовлашћеног присвајања електронских података уместо материјалних добара. Починиоци криминалних радњи базираних на инсајдерима у великој већини случајева подразумевају инсајдере – запослене – као директне починиоце а у остатку случајева запослени најчешће омогућава спољном нападачу приступ одређеним информацијама или функцијама.

По речима безбедносног експерта Гарија Барнета из фирме Овум једна од карактеристика 2009. године ће бити и примена безбедносних лекција научених ранијих година у пословним системима. Са следећим Барнетовим ставом слаже се и Мајк Гилеспи, директор безбедности консултантске фирме Адвентим – у 2009. години ће се знатно порадити и на заштити података од случајног или намерног уништавања или тзв. „цурења“ у јавност.

Оливер Фридрих, менаджер у компанији Симантек, указује и на безбедносне проблеме који се могу јавити као последица убрзане примене концепта виртуализације рачунара. „Брзина и лакоћа којом се могу уводити виртуални рачунари може успавати људе по питању разматрања правилног обезбеђивања виртуалних рачунара и окружења у коме се налазе“ наводи Фридрих.

Безбедносни концепти који се представљају у овом раду подразумевају укључивање малог броја људи у процес остваривања и одржавања безбедности. Додатно, представљено решење се базира на нижим слојевима OSI и TCP/IP модела и потпуно је ван видљивости и управљања од стране крајњих корисника. Ове особине знатно смањују ризик који потиче од инсајдера.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]