Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.3.3. RSA


Шифарски алгоритам RSA добио је име по својим ауторима Рону Рајвесту, Адију Шамиру и Леонарду Адлеману (Rivest-Shamir-Adleman). У питању је асиметрични шифарски алгоритам који се, осим за шифровање података, може користити и за потписивање електронских докумената.

Асиметрични рад RSA алгоритма подразумева постојање два кључа - јавног и тајног. Јавни кључ се састоји од два позитивна цела броја - модула и јавног експонента. Приватни кључ RSAалгоритма може се представити на два начина: преко модула и тајног експонента (позитивни цели бројеви), или преко седам параметара - први фактор, други фактор, први фактор CRT (Chinese Remainder Theorem) експонента, други фактор CRT експонента, први CRT коефицијент, i-ти фактор, i-ти фактор CRT експонента, i-ти фактор CRT коефицијента.

Шифарски алгоритам RSA представља групу асиметричних алгоритама. Основна предност ових алгоритама, у односу на симетричне шифарске алгоритме, јесте могућност да се између две стране изврши размена шифрованих података а да није неопходна претходна размена кључа заштићеним каналом. Са друге стране, симетрични шифарски алгоритми обично нуде боље перформансе у раду, а њихова безбедност не зависи од протокола за иницијалну размену кључа.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]