Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.2.1.1. Пренос података са комутацијом веза


Код преноса података са комутацијом веза (енгл. circuit switched) између два учесника у комуникацији успоставља се чврста директна веза, а укупна информација се преноси путањом која је утврђена у току успоставе везе. На пример, ако рачунар PC1 жели да комуницира са рачунаром PC2 прво се успоставља веза између ова два рачунара и та веза постоји само за дати пренос података.

Слика 1.2.1.1-1. Пренос података са комутацијом веза

Ако неки трећи рачунар пожели да комуницира са рачунаром PC2 у том тренутку, то неће бити могуће по истом спојном путу. Такође, комуникација било која друга два учесника не може да се одвија заузетим спојним путем. Основна карактеристика оваквог начина преноса података је да се подаци могу преносити успостављеном везом максималном брзином која је могућа, тј. у потпуности се може користити комплетан фреквенцијски опсег успостављеног спојног пута (комуникационог канала) за пренос података.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]