Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.3.2. Data Encryption Standard (DES, 3DES)


Шифарски алгоритам Data Encryption Standard (DES) је симетрични блоковски шифарски алгоритам, одобрен од стране NIST-а као један од федералних стандарда за процесирање информација. Овај алгоритам је пројектован за шифровање и дешифровање података у блоковима дужине 64 бита. Кључеви који се користе за рад са DES алгоритмом такође имају дужину од 64 бита од чега се 56 користе за шифровање и дешифровање док се преосталих 8 битова користи за препознавање грешака.

Први корак у шифровању података код DES алгоритма подразумева иницијалну пермутацију (Ip). Над резултатом иницијалне пермутације се, затим, врше сложене рачунске операције (ознака f) у којима као параметар учествује и кључ (над којим је извршена функција за израчунавање под-кључа, key scheduling, KS) којим се врши шифровање. Над резултатом ових операција се извршава процес реверзан иницијалној пермутацији (Ip-1). Резултатом ових операција добија се шифрат, а реверзним операцијама врши се његово дешифровање, односно, добија се оригинал.

Само увођење DES алгоритма као стандарда за шифровање пратили су различити проблем и нејасноће. Развој овог алгоритма иницирао је NIST (тадашњи NBS, National Bureau of Standards) почетком седамдесетих година прошлога века. Међутим, испоставило се да ни једна од предложених реализација није испоштовала постављене високе стандарде. Након консултација са NSAагенцијом прихваћено је решење које је понудила компанија IBM а базирано је на претходно развијеном Lucifer алгоритму аутора Хорса Фистела.

DES алгоритам је криткован и од стране Мартина Хелмана и Вајтфилда Дифија који су указали на скаћивање кључева и мистериозне S боксове, као последице утицаја NSA агенције на развој алгоритма. Претпоставља се да је било у питању намено ослабљивање алгоритма у циљу омогућавања разбијања шифрата од стране владиних агенција. И поред свих наведених проблема са овим алгоритмом он се и данас у пракси често среће у својој 3DES варијанти.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]