Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.3.1. Advanced Encryption Standard, AES


Шифарски алгоритам Advanced Encryption Standard (AES) један је од најпопуларнијих шифарских алгоритама данас. Овај алгоритам је одобрен од стране NIST-а као федерални стандард за процесирање информација. У питању је симетрични блоковски алгоритам за шифровање и дешифровање података. У пракси постоје различите софтверске, фирмверске и хардверске реализације овог алгоритма.

AES алгоритам може користити кључеве дужине 128, 196 и 256 битова. Иницијална спецификација алгоритма омогућавала је и друге величине кључева али оне нису ушле у стандард. Основна јединица за обраду података код AES алгоритма је бајт, што значи да се улазни подаци, излазни подаци и кључ за шифровање обрађују у јединицама од једног бајта. Код AES алгоритма дужина улазног блока, излазног блока и стања је 128 битова. Интерно, операције AES алгоритма извршавају се над дводимензионалним низовима бајтова који се називају стања. Ови низови садрже по четири реда бајтова од којих сваки садржи N бајтова (N је величина блока подељена са 32).

Извршавање код AES алгоритма, односно број рунди (енгл. number of rounds), зависи од дужине кључа. За дужину кључа од 128 битова број рунди је 10, за дужину од 196 битова је12, а за дужину кључа од 256 битова број рунди је 14. За процесе шифровања и дешифровања података AES алгоритам користи следеће трансформације:

  1. замена бајтова на основу табеле,

  2. смицање редова матрице стања по различитим величинама,

  3. мешање података у оквиру колона матрица стања и

  4. додавање Round Key вредности (вредност израчуната на основу кључа) матрици стања.

На почетку процеса шифровања улазни низ се копира у матрицу стања. Након додавања Round Key вредности матрица стања се трансформише коришћењем функције заокруживања 10, 12 или 14 пута, у зависности од дужине кључа. Након заокруживања, матрица стања се копира у излазни низ. Један од параметара функције заокруживања је једнодимензионални низ речи од по четири бајта, добијен на основу Key Expansion рутине. Рутина Key Expansion на основу главног кључа генерише тзв. распоред кључева (енгл. key schedule) дужине Nr речи (Nr је број циклуса) од по четири бајта.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]