Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.2.3.1.1. Режими рада


Једна од значајних карактеристика IPsec система заштите јесте подршка за два основна режима рада: транспортни и тунелски. Основна разлика између ова два режима рада лежи у томе да ли се шифрују само подаци протокола вишег нивоа или комплетан IP датаграм.


Слика 7.2.3.1.1.-1. Транспортни режим рада

У случају тунелског режима рада за сваки IP датаграм креира се нови IP датаграм који је сачињен од новог заглавља и података у виду шифрата оригиналног IP датаграма. Основна потреба за тунелским режимом рада произилази из потребе за превођењем мрежних адреса (енгл. Network Address Translation) и креирањем виртуалних приватних мрежа (енгл. Virtual Private Network).


Слика 7.2.3.1.1.-2. Тунелски режим рада

За потребе интеграције сопствених криптолошких система у IPsec, разлике између описаних режима рада могу се занемарити, пре свега из разлога што, гледано са аспекта интеграције сопственог шифарског алгоритма, исти принципи важе за оба режима рада а цео процес промене режима рада обавља се аутоматски у оквиру имплементације.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]