Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.2.1. Врсте преноса података


У рачунарским мрежама постоје два основна начина преноса података. Код првог начина, који је старији, веза између изворишта поруке и одредишта успоставља се кроз чворове мреже, на начин да се заузима комплетан спојни пут. Карактеристичан пример је јавна телефонска комутирана мрежа. Други тип је пакетски начин преноса, где се порука дели у мање целине – пакете (оквире), а кроз мрежу се пакети могу преусмеравати по различитим спојним путевима. Овакав начин преноса је карактеристичан код Интернета. Постоји и трећи начин преноса података, а односи се на пакетски пренос података где сви пакети пролазе исти спојни пут.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]