Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.2.2.1.2. Управљање кључевима


TLS Record протокол захтева постојање алгоритма за генерисање кључева у зависности од тренутног стања успостављене везе, и у зависности од безбедносних параметара успостављених TLS Handshake протоколом. Успостављени master secret параметар користи се за одређивање следећих кључева:

  • MAC кључа клијента

  • МАС кључа сервера

  • кључа шифарског алгоритма клијента

  • кључа шифарског алгоритма сервера

Код неких алгоритама се на основу master secret параметра одређују и иницијализациони вектори на страни клијента и сервера.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]