Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.2.2. Заштита на нивоу транспортног протокола


Реализација система заштите комуникације на нивоу транспортног протокола OSI и TCP/IP референтних модела, уместо на нивоу апликативног протокола, омогућава ширу примену јер се на тај начин једном реализацијом могу обезбедити комуникације већег броја апликација.


Слика 7.2.2.-1. Заштита на нивоу транспортног протокола

На пример, уградњом безбедносних функција у TCP протокол могао би се заштитити огроман број апликативних протокола који користе поменути транспортни протокол. Међутим, измена самог TCP протокола представља веома сложен захват који би могао имати значајне последице везане за употребљивост окружења у коме би се тако измењен протокол примењивао. На пример, измењена варијанта TCP протокола, са циљем комуникације преко небезбедне мреже (нпр. Интернета), могла би довести до престанка рада сервиса локалне мреже на којима је присутна оригинална верзија TCP протокола (нпр. сервиса за мрежно штамање докумената).

Најраспрострањенији протокол за заштиту података на транспортном нивоу јесте TLS (енгл. Transport Layer Security). Он је развијен на основу верзије 3.0 популарног SSL (енгл. Seсure Sockets Layer) протокола. Претходне верзије SSL протокола (верзија 2.0 и раније) садрже озбиљне безбедносне пропусте везане за интегритет порука, Man-in-the-middle напад и напад одсецањем података. Додатно, извозне регулативе код ранијих верзија ограничавају коришћене кључеве на дужину од 40 битова.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]