Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.2.1. Заштита на нивоу апликативног протокола


Апликативни слој представља најфлексибилније подручје за развој сопствених система за заштиту комуникације из тог разлога што се при развоју протокола на овом нивоу не мора водити рачуна о компатибилности са протоколима виших нивоа. Безбедност сопственог система заштите на апликативном слоју зависи првенствено од нивоа заштите који нуде коришћени алгоритми, процедуре и окружење у коме се систем примењује.

Основни недостатак интеграције безбедносних система на нивоу апликативног протокола јесте тај што се развојем/интеграцијом једног безбедносног система покрива само један апликативни протокол.


Слика 7.2.1.-1. Заштита на нивоу апликативног протокола

Уколико корисници комуникацију врше путем различитих протокола, тада се за сваки од протокола мора извршити засебан развој/интеграција. Додатно, у таквој ситуацији се сет софтвера који користе крајњи корисници мора ограничити да не би дошло до размене важних података протоколима који нису заштићени.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]