Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.8. Оперативни системи рачунара и подршка за мреже


Оперативни систем представља системски софтвер, тј. софтвер који је у директној комуникацији са хардвером рачунарског система. Основне функције оперативног система су:

  1. управљање централним процесором рачунара

  2. управљање меморијом рачунара

  3. управљање периферијским уређајима

Под оперативним системом у ужем смислу се подразумева језгро (енг. kernel) али се оперативни системи најчешће дистрибуирају са:

  1. омотачем (енгл. shell) који може бити графички (GUI - Graphical User Interface) или везан за командну линију (CLI - Command Line Interface)

  2. алатима за конфигурацију језгра

  3. алатима за руковање (инсталацију, надоградњу и уклањање) корисничким софтвером тако да се у ширем смислу и ове компоненте најчешће подразумавају као делови оперативног система.

Оперативни систем такође представља подлогу на којој се могу извршавати кориснички програми. У зависности од броја корисника који истовремено могу радити на истом оперативном систему они се деле на једнокорисничке (енгл. single-user) и вишекорисничке (енгл. multi-user).

У зависности од броја корисничких програма који се могу у истом тренутку извршавати на истом оперативном систему, они се деле на оперативне системе који подржавају рад са више задатака и оперативне системе који не подржавају рад са више задатака.

Рад са више задатака (енгл. multitasking) је могућност оперативног система да на једном процесору извршава више процеса (енгл. task) „истовремено“. Пошто се на једном процесору у једном тренутку може извршавати само један процес, наизменичним додељивањем процесора сваком од процеса оперативни систем може симулирати кориснику да се процеси извршавају истовремено. Овакав начин рада се назива квази-паралелним.

Иако се под основне функције оперативног система убрајају управљање централним процесором, меморијом и периферијским уређајима, савремени оперативни системи поседују и комплетан подсистем за рад у мрежном окружењу. Мрежни подсистем (мрежна подршка) у оперативним системима се најчешће реализује кроз подршку за мрежни хардвер (1. и 2. слој OSI и TCP/IPмодела) и подршку за мрежне протоколе (3. и 4. слој OSI и TCP/IP модела), док се подршка вишим слојевима OSI модела углавном препушта корисничком софтверу који се извршава на оперативном систему. Постоје и ситуације у којима се подршка за транспортни па чак и мрежни слој препушта корисничком софтверу као и ситуације у којима оперативни систем има уграђену подршку за протоколе апликативног слоја.

Основни ниво мрежне подршке јесте подршка за хардвер који служи за физички приступ мрежи (мрежна картица, модем и сл.). Подршка за хардвер рачунара се код оперативних система реализује у виду модула језгра оперативног система. Ови модули се називају драјверима (енгл. driver) и оперативни системи се најчешће испоручују са већ садржаним драјверима за популарни мрежни хардвер. У случајевима када подршка за хардвер није већ укључена у оперативни систем од стране произвођача оперативног система, драјвери се преузимају од произвођача хардвера.

Осим подршке за мрежни хардвер (физички слој) оперативни систем мора имати подршку за протоколе слоја везе, мрежног и транспортног слоја који се користе у мрежи на коју је рачунар прикључен.

Уколико оперативни систем не поседује подршку за било који од ових слојева, вертикална комуникација (комуникација између слојева унутар рачунара) ће бити прекинута и приступ мрежи онемогућен. На пример, уколико рачунар поседује одговарајући мрежни хардвер, подршку за IP протокол мрежног слоја и подршку за TCP протокол транспортног слоја иприкључен на Етернет мрежу која ради под TCP и IP протоколима, али не поседује подршку за сам Етернет протокол, приступ мрежи ће бити онемогућен услед прекида вертикалне комуникације на слоју везе.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]