Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.2. Популарни системи за заштиту комуникације


Данас се у пракси рекламира и среће велики број различитих система заштите. Ови системи су пројектовани у складу са различитим наменама, окружењима и начинима употребе. Неки од њих су пројектовани за крајње кориснике, а неки пре представљају радне оквире за развој сопствених безбедносних конфигурација. Категоризацију система заштите могуће је обавити по више критеријума:

  • системи за заштиту издвојених система и системи за заштиту мрежа,

  • системи са доступним изворним кодом и затворени системи,

  • системи који користе јавне алгоритме и системи са сопственим алгоритмима и други.

Преглед постојећих система заштите комуникације за потребе овог дела извршена је категоризација на основу слоја OSI и TCP/IP референтних модела на коме ти системи функционишу. У складу са тим, дат је преглед система заштите комуникације који функционишу на нивоу апликативног протокола, нивоу транспортног протокола и нивоу мрежног протокола.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]