Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

7.1.1. Криптоанализа


Термин криптоанализа односи се на део криптологије везан за анализу и декриптирање шифрата без познавања једног или више параметара (кључева, трансформације и сл.) помоћу којих је он креиран. Иако је криптоанализа супротстављена криптографији (која је усмерена на развој шифарских система) она ипак чини и изузетно важан алат за проверу ефикасности шифарских система. Криптоанализа представља најсложенију област криптологије.

Резултат успешне криптоанализе јесте добијање оригинала на основу шифрата. Уколико процес криптоанализе да такав резултат, анализирани шифарски систем се сматра „пробијеним“. Уколико се криптоанализа примењује на дигиталне потписе, њени циљеви могу бити фалсификовање потписа или проналажење тајног кључа.

Један од значајних примера криптоанализе јесте њена примена на RSA алгоритам који данас представља de facto стандард у асиметричном шифровању. Носеће функције овог алгоритма већ деценијама су предмет анализе математичара и професионалаца на пољу безбедности. До сада нису објављени резултати криптоанализе овог алгоритма, што није случај са многим шифарским алгоритмима који су се раније користили, или се још увек користе.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]