Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.8.1. Интернет телефонија


Интернет телефонија представља један од сервиса који се могу користити путем Интернет мреже и мрежа заснованих на Интернет технологијама. Овај сервис се често среће и под називом „глас преко Интернет протокола“ (енгл. Voice over IP, VoIP). Основни задатак Интернет телефоније је да омогући миграцију популарних сервиса са јавне телефонске мреже (пренос гласа и факсимила) на Интернет технологије.

Интернет телефонија се реализује коришћењем више различитих затворених и отворених протокола. Историјски најзначајнији сет протокола за реализацију Интернет телефоније је H.323, као ITU-T препорука из 1996. године. Овај сет протокола омогућују пренос гласа и видео сигнала а подржан је у већини система за Интернет телефонију и видео-конференције. Поред H.323 протокола у пракси се све чешће среће и Session Initiation Protocol (SIP) као протокол за успостављање и контролу сесија Интернет телефоније.

Једна од за овај рад најзначајнијих карактеристика Интернет телефоније је коришћење IP протокола од стране протокола који се користе за њену реализацију. То значи да се реализацијом система заштите на нивоу IP протокола могу штитити и подаци комуникационих сесија Интернет телефоније.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]