Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.7.3. Дистрибуирано превођење C програмског језика


Један од интересантних примера коришћења рачунарских мрежа за дистрибуирану обраду података је и компајлер за дистрибуирано превођење C програмског језика - DISTCC (Distributed C Compiler). Овај програм подразумева инсталирање агената на свим или одабраним рачунарима у мрежи. Ти агенти ослушкују на додељеном порту и, када добију захтев, започињу локално превођење кода у C програмском језику на машински језик. Друга компонента овог решења јесте локални диспечер, односно програм који на захтев за превођењем дели изворни код, прослеђује га осталим рачунарима у мрежи и склапа добијене резултате. У случајевима рачунарских мрежа са доста чланова овакав приступ може убрзати превођење обимних програма и неколико стотина пута.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]