Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.7. Сервиси за рад на удаљеном рачунару


Једно од наслеђа од мејнфрејм периода рачунарских телекомуникација је и потреба за коришћење услуга удаљених рачунарских система путем основног корисничког интерфејса, алфанумеричког или графичког. Један од првих сервиса ове намене био је Телнет, сервис који је омогућавао конзолни рад на удаљеном рачунару, а који је касније унапређен у виду Secure Shell сервиса. Један од првих сервиса који је омогућавао дистрибуирани графички кориснички интерфејс јесте X Window System на UNIX оперативним системима. У овом поглављу је поред наведених конзолних сервиса обрађен и сервис виртуалног мрежног рачунарства (енгл. Virtual Network Computing, VNC)


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]