Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.6.2. SNMP - протокол за једноставно управљање мрежом


Код једноставних рачунарских мрежа са малим бројем чланова углавном није тешко утврдити да се јавио проблем и шта је узрок проблема. Међутим, код комплексних рачунарских мрежа које чини велики број чланова често је неопходно, а уз то и веома компликовано, предвидети могуће проблеме, утврдити да је до проблема на мрежи дошло и утврдити његову локацију и узрок. Улога протокола за једноставно управљање мрежом (енгл. Simple Network Management Protocol) јесте да администраторима обезбеди информације везане за рад рачунарске мреже, а које је могуће искористити за спречавање и решавање проблема у њеном раду.

За коришћење SNMP протокола у мрежи потребно је обезбедити одговарајуће карактеристике мреже. Протокол SNMP се у мрежама омогућава путем три типа компонената: мрежних уређаја са подршком за управљање SNMP-ом (енгл. managed device), SNMP агената и система за управљање мрежом (енгл. Network Management System, NMS).

Мрежни уређаји са подршком за SNMP управљање су чланови мреже који садрже SNMP агенте. Ови уређаји креирају базу података која садржи информације о њиховом раду у протеклом периоду. Подаци из ове базе су доступни систему за управљање мрежом (NMS) путем SNMP протокола. Улога SNMP агената је да податке из базе података мрежног уређаја преведе у облик дефинисан SNMP протоколом као и да контролне податке добијене од NMS система примени на локалном уређају. Задатак NMS система јесте да информације добијене од SNMP агената анализирају као и да контролишу мрежне уређаје. У једној SNMP мрежи се може налазити и више NMS система. Такође, с обзиром на хијерархијску структуру SNMP мрежа, један мрежни уређај може истовремено функционисати и као SNMP агент и као NMS.

Један од главних проблема везаних за SNMP протокол јесте недостадак провере аутентичности у оба смера. Из тог разлога већина произвођача мрежне опреме у уређаје уграђује само могућност давања SNMP информација без могућности подешавања рада уређаја путем SNMP-а.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]