Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.5.2.3. Кеширање код система доменских имена


У примеру рекурзивног DNS разрешавања датог у делу „Теорија рада DNS-а“ приказан је скуп корака који је теоретски неопходно проћи да би клијент добио информацију од сервера. У пракси би, међутим, овакав начин рада код сваког DNS упита за сваки Интернет домен створио огромно оптерећење свих DNS сервера који учествују у разрешавању одређеног домена. Ово се пре свега односи на корене DNS сервере и DNS сервере којима клијент директно приступа. Да би се избегло поменуто оптерећење уведено је кеширање резултата.

Кеширање код DNS-а има за циљ да омогући сваком од DNS сервера смањење броја упита које он поставља осталим DNS серверима при разрешавању упита везаног за домене из зоне за он није надлежан. Уколико је кеширање укључено на DNS серверу, он у својој интерној бази чува резултате свих успешно обављених разрешавања тако да, уколико се исти упит понови, сервер не мора да тражи поново све информације од осталих DNS сервера већ користи потојећу информацију из базе.

Овакав начин рада штеди процесорске ресурсе и комуникационе канале DNS сервера али отвара и ново питање - уколико се информација о домену на за њега надлежном DNS серверу измени, како ће се то одразити на клијенте који врше упит за тај домен посредством других сервера који у својој бази имају забележену претходну информацију? Одговор на ово питање лежи у ограничењу периода важења (енгл. Time To Live, TTL) информација које је надлежни сервер дао. Овај параметар одређује након ког времена ће посреднички DNS сервери обновити информацију у својој бази везану за тај домен. Период важења се изражава у секундама и најчешће је постављен на 86.400 секунди, односно један дан. То у пракси значи да је максимално време (након измене домена на надлежном DNS серверу) током кога ће клијенти добијати застарелу информацију од посредничких DNS сервера један дан. Остали системски параметри сваке информације о имену домена су:

  • Serial: серијски број зоне који се увећава при свакој измени података, а служи осталим серверима за утврђивање да ли се информација изменила на главном серверу.

  • Refresh: број секунди након кога ће slave и secondary сервери освежити своје податке за зону.

  • Retry: број секунди након кога ће slave и secondary сервери поново покушати освежавање података са master сервера уколико претходни покушај не успе.

  • Expire: број секунди након кога ће slave и и secondary сервери одустати од покушаја да освеже своју базу са master сервера уколико претходни покушаји не успеју.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]