Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.5.2.2. Теорија рада система доменских имена


Простор доменских имена је стабло за чији сваки чвор постоји запис у DNS-у надлежном за ту зону. У надлежном DNS серверу (енгл. authoritative DNS nameserver) могуће је за одређену зону декларисати подзоне путем декларисања одговарајућих DNS под-сервера.

За разумевање система доменских имена и начина његовог функционисања потребно је разумети саму структуру имена домена (енгл. domain name). Назив домена се састоји од два или више делова раздвојених тачкама. Узмимо за пример домен dir.singidunum.ac.rs:

 • Прва ознака са десне стране представља домен највишег нивоа (енгл. top level domain), у овом случају rs.

 • Свака наредна ознака гледано са десне стране - ac, singidunum и dir - представља поддомен. Максималан број поддомена је 127 а сваки од чланова може имати максималну дужину од 63 карактера, с тим да целокупна дужина назива (укључујући све поддомене и тачке којим су раздвојени) не сме прећи 255 карактера.

Домен може имати дефинисаних један или више имена домаћина (енгл. hostname) којима су придружене адресе Интернет протокола. У наведеном случају, домен је dir.singidunum.ac.rs а име домаћина би могло да буде www.dir.singidunum.ac.rs са одговајућом адресом Интернет протокола 212.62.45.222.


Слика 6.5.2.2.-1. Хијерархијска организација система доменских имена

Сервис система доменских имена чине хијерархијски повезани сервери. За сваки од домена мора да постоји декларисан један или више надлежних DNS сервера који су задужени за чување и давање информација о њему. Један DNS сервер може бити задужен и за већи број потпуно независних домена. У корену стабла постоје специјални DNS сервери који се зову корени сервери (енгл. root servers) и они су задужени за домене највишег нивоа - домене на самом корену стабла. Без поменутих корених сервера рад Интернета не би био могућ јер они чине основу сваког доменског именовања на њему. Тренутно постоји 13 корених сервера и њихова имена су [A-M]. root-servers.net.

Домен највишег нивоа је прва с десна ознака у сваком имену домена - у домену dir.singidunum.ac.rs домен највишег нивоа је rs. Постоје три категорије домена највишег нивоа:

 1. домени највишег нивоа везани за државе - домени дужине два слова везани за земљу или одређени географски простор: rs - Република Србија, ru - Руска Федерација, cn - Народна Република Кина и тако даље;

 2. генерички домени највишег нивоа - домени који се користе за одређену класу организација: com - комерцијални системи, org - непрофитне организације, edu - образовне установе и тако даље;

 3. инфраструктурни домени највишег нивоа - једини у овој групи је arpa домен.

За нашу државу, као и за све државе чије писмо садржи и друге знакове сем енглеског алфабета, значајна је од скора доступна могућност коришћења и међународних знакова у називу домена. У складу са њом, дефинисано је и више домена највишег домена за наведени тип држава. Када су у питању ћирилични домени највишег нивоа, Република Србија је, првенствено захваљујући професионалном и ефикасном раду РНИДС-а, обезбедила срб домен највишег нивоа, одмах након Руске федерације. Почетак јавне употребе овог домена планиран је за крај 2011. године.

Клијентска компонента DNS система назива се разрешивач (енгл. resolver). Ова компонента се обраћа DNS серверу да би од њега добила адресу Интернет протокола за задато име домена. Разрешивач је системска компонента која се користи посредно, односно путем програма којима је ова услуга потребна. Разрешивачи доменских имена користе системске мрежне параметре који најчешће садрже логичку адресу једног или два DNS сервера.

Слика 6.5.2.2. Пример разрешавања домена

Пример коришћења DNS услуге:

 1. Апликација (на пример, Веб браузер) добија униформни локатор ресурса http://www.dir.singidunum.ac.rs/index.php од стране корисника и рашчлањује га на протокол (http), име домаћина (www.dir.singidunum.ac.rs) и локалну адресу ресурса (/index.php).

 2. Апликација се обраћа разрешивачу доменских имена у циљу добијања адреса Интерент протокола за тражено име домаћина.

 3. Разрешивач доменских имена се обраћа DNS серверу из мрежне конфигурације рачунара питањем: "Да ли знаш која је адреса Интернет протокола доменског именаwww.dir.singidunum.ac.rs?"

 4. Уколико DNS коме се разрешивач обратио није надлежан за домен у коме се тражени домаћин налази (dir.singidunum.ac.rs) он се обраћа једном од корених DNS сервера питањем: "Који је DNS сервер надлежан за rs домен?"

 5. Корени сервер враћа одговор: "147.91.8.6".

 6. DNS сервер се обраћа серверу 147.91.8.6 питањем: "Који је DNS сервер надлежан за ac.rs домен?".

 7. DNS сервер на адреси 147.91.8.6 враћа одговор: "147.91.8.21".

 8. DNS сервер се обраћа серверу на адреси 147.91.8.21 питањем: "Који је DNS сервер надлежан за домен singidunum.ac.rs?"

 9. Сервер на адреси 147.91.8.21 враћа одговор: "212.62.48.42".

 10. DNS сервер се обраћа серверу на адреси 212.62.48.42 са питањем: "Који је DNS сервер надлежан за домен dir.singidunum.ac.rs?".

 11. Сервер на адреси 212.62.48.42 враћа одговор: "212.62.45.222".

 12. DNS сервер се обраћа серверу на адреси 212.62.45.222 питањем: "Која је адреса домаћина www.dir.singidunum.ac.rs?".

 13. Сервер на адреси 212.62.48.222 враћа одговор: "212.62.45.222"

 14. DNS сервер враћа одговор клијенту чији му се разрешивач обратио: "адреса Интернет протокола за домаћина www.dir.singidunum.ac.rs је 212.62.45.222".

На овај начин апликација на клијентском рачунару добија адресу Интернет протокола Веб сервера и путем те адресе прослеђује захтев за Веб страницом /index.php. Овај пример објашњава рекурзију у раду DNS-а. Треба имати у виду да један DNS сервер може чувати информације о више различитих домена као и да више DNS сервера могу пружати информацију о једном домену.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]