Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.4.3. CIFS - општи Интернет фајл-систем


SMB (Server Messages Block) је протокол апликативног слоја OSI модела и најчешће се користи за размену фајлова, дељење штампача и серијских портова између рачунара на мрежи. Углавном се користи на рачунарима под MS Windows оперативним системима. SMB је оригинално представљен од стране IBM-а са циљем да од DOS-овог "Interrupt 33" локалног приступа фајловима направи мрежни фајл систем. Међутим, опште распрострањена варијанта SMB-а је прилично измењена од стране компаније Мајкрософт. Ова компанија је 1998. године лансирала иницијативу за промену имена SMB-а у CIFS (Common Internet File System) јер је у SMB додато мноштво нових могућности: симболички и тврди линкови, већа величина фајлова и покушај да се комуникација остварује директно, без коришћења NetBios-а.

SMB је оригинално дизајниран да ради на NetBios протоколу (који ради на NetBEUI, IPX/SPX или NBT протоколу) а од MS Windows 2000 оперативног система SMB може да ради и на TCP/IP протоколу. Услед неопходности за комуникацијом са системима под MS Windows оперативним системима, SMB је портован и на Unix оперативне системе у оквиру Samba пројекта. Такође, постоје и друге, мање популарне имплементације SMB протокола намењене различитим оперативним системима.

CIFS (Common Internet File System) представља новију верзију SMB-а која подржава меко и тврдо линковање, нуди функционалности које нису доступне у SMB-у и ради на TCP/IP уместо NetBios протоколу. Компанија Мајкрософт је 1996. године након увођења поменутих новина у SMB протокол покренула иницијативу за преименовање SMB протокола у CIFS. Спецификација 1.0 верзије CIFS протокола је достављена IETF групи за стандардизацију а Мајкрософт такође сарађује на примени овог протокола и са осталим заинтересованим странама. Превођење са NetBios на TCP/IP протокол омогућава CIFS протоколу рад на Интернет мрежи уз коришћење DNS система за адресовање чланова. У мрежама са више клијената проблем конкурентног приступа фајловима CIFS решава интерним системима закључавања.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]