Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.4.1. FTP - протокол за пренос фајлова


Протокол за пренос фајлова (енгл. File Transfer Protocol, FTP) је протокол намењен размени фајлова између рачунара који имају подршку за TCP/IP протокол. FTP је клијент-сервер протокол што значи да се његова примена врши путем серверског програма на серверу и клијентске апликације на клијенту. Постоји велики број серверских и клијентских реализација за различите оперативне системе и углавном су бесплатне.

Основни циљеви FTP протокола су:

  • омогућавање размене фајлова између рачунара

  • омогућавање индиректног коришћења удаљених рачунара

  • заштита корисника од различитих варијација код складиштења фајлова на различитим системима поуздан и ефикасан пренос фајлова

Основне мане FTP протокола су:

  • Приступне лозинке и садржај фајлова се мрежом преноси у изворном облику што га чини небезбедним.

  • За сваку операцију (повезивање, преузимање фајлова, листање садржаја, постављање фајлова) се користи засебна TCP/IP конекција што може изазвати проблеме уколико се пренос обавља посредством рачунара са firewall-ом.

  • Постоји могућност "узнемиравања" 3. рачунара при одређеним захтевима преко проxy сервера.

  • FTP је веома латентан протокол услед великог броја команди потребних за иницирање трансфера.

  • Не постоји уграђена могућност провере интегритета пренешеног фајла тако да се ово најчешће обавља засебно преко md5 фајла.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]