Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.4. Сервиси за пренос фајлова


Основна улога рачунарских мрежа јесте размена података између (корисника) удаљених рачунарских система. Један од основних начина за складиштење података на рачунарским системима јесте у виду фајлова, односно коришћењем фајл-система. Фајл-системи се најчешће користе за складиштење података на екстерној меморији, мада се због једноставне употребе понекад користе и за рад са подацима у радној меморији, или као интерфејс за одређена стања и функције оперативног система. Две основне компоненте фајл-система су формат записа података на екстерној меморији и имплементација функција за рад са фајловима унутар оперативног система.

Током историје развоја рачунара развијен је велики број различитих фајл-система. Неки од њих су заштићени и комерцијално доступни, док су неки отворени и јавно доступни. У пракси је могуће премештати податке са једног фајл-система на други али се тиме губе сви атрибути фајлова које одредишни фајл-систем не подржава. Најпопуларнији фајл-системи данас су Extented filesysem (верзије 2, 3 и 4), Reiserfs, XFS, JFS, Btrfs, NTFS, VFAT, као и ISO 9660 фајл-систем за компакт и дигиталне видео дискове.


Слика 6.4.-1. Пренос фајлова путем протокола у корисничком софтверу

За пренос фајлова путем рачунарских мрежа углавном се користе два приступа. Први подразумева коришћење клијент-сервер архитектуре, односно софтверских компонената које на захтев корисника шаљу фајлове серверу, преузимају их са њега или над њима извршавају неку другу операцију (уклањање, премештање у други директоријум и слично).

Други приступ за пренос фајлова путем мреже подразумева реализацију једног дела фајл-система у виду мрежног протокола. Код овог приступа се интерфејс фајл-система ка остатку локалног рачунарског окружења реализује као и када су у питању локални фајл-системи али се складиштење података са локалне екстерне меморије измешта на удаљени рачунарски систем, доступан коришћењем одговарајућих мержних протокола.


Слика 6.4.-2. Пренос фајлова путем мрежног фајл-система

У овом поглављу обрађено је неколико типичних протокола за пренос фајлова путем рачунарских мрежа. Као свакако најпопуларнији протокол те намене обрађен је пороткол за пренос фајова (FTP). Затим, обрађени су мрежни фајл-системи који се користе на данас популарним оперативним системима - мрежни фајл-систем (NFS) на UNIX оперативним системима и општи Интернет фајл-систем на оперативним системима компаније Мајкрософт.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]