Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.3.2.1. SMTP - једноставан протокол за пренос електронске поште


Основни задатак једноставног протокола за пренос електронске поште (енгл. Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) јесте да омогући поуздан и ефикасан пренос порука овог сервиса. Иако овај протокол није директно везан за протоколе нижег нивоа већ само захтева поуздан канал за пренос података, он се углавном користи у комбинацији са протоколом за контролу преноса, TCP.

Пре самог слања електронске поште потребно је успоставити двосмерни комуникациони канал између клијента и сервера. У случају да је порука адресована на вишеструке примаоце који се налазе на различитим доменима, задатак је клијента да успостави везе са серверима за електронску пошту сваког од њих. У случају да је једна порука адресована на вишеструке примаоце за чије је домене задужен исти сервер, клијент само један пут врши слање поруке.

Након успостављања везе са сервером клијент врши слање поруке путем низа наредби. Након што је пренос поруке извршен клијент може захтевати раскид успостављене везе или започети слање наредне поруке. Осим за слање поруке, веза са сервером електронске може се успостављати и за друге потребе, као што су провера исправности адресе примаоца или преузимање адреса чланова листе за електронску пошту.

MAIL FROM: "Adam Jones" <adam@jones.tld>

RCPT TO: "Danny Carrey" <danny@carrey.tld>

DATE: Fri 18 Feb 2005 16:27:01 GMT

SUBJECT: New song

Message-ID: 000a01c76701$b2a25600$f601f0d5@server

DATA

Danny, I believe that two notes would be enugh for entire song.

QUIT

Листинг 5.3.2-1. Наредбе SMTP протокола за пренос порука

Значајну карактеристику SMTP протокола представља и његова могућност да преноси поруке кроз вишеструке мреже. То значи да сервер који прима поруку може бити њено коначно одредиште или само посредник (релеј) у достављању поруке до њега, односно да достављање поруке примаоцу може бити извршено унутар једне директне везе или путем више веза између различитих сервера.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]