Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.5. Категоризације рачунарских мрежа


Данашње рачунарске мреже су у стадијуму развоја у коме не постоји само један тип мрежа или само једно правило по коме се оне реализују и користе. Препознавање рачунарских мрежа као комуникационе инфраструктуре јединствених могућности условило је различита техничка решења да би се оне омогућиле и у најразличитијим условима. Такође, еволуцијом потреба човечанства које се базирају на рачунарским мрежама њихова сврха и примена су почеле да обухватају различите домене људског интересовања.

Поделу рачунарских мрежа је могуће вршити по више критеријума. У складу са медијумом који се користи за пренос података рачунарске мреже могу бити:

 1. каблиране мреже и

 2. бежичне мреже.

По топологије рачунарске мреже могу бити:

 1. мреже са топологијом магистрале,

 2. мреже са топологијом звезде,

 3. мреже са топологијом прстена,

 4. мреже са mesh топологијом и

 5. мреже са комбинованом топологијом.

По временској постојаности рачунарске мреже могу бити:

 1. фиксне и

 2. привремене.

По простору на коме се простиру рачунарске мреже могу бити:

 1. Personal Area Network (PAN),

 2. Local Area Network (LAN),

 3. Metropolitan Area Network (MAN),

 4. Wide Area Network (WAN) и

 5. Global Network (Internet).

По архитектури (функционалном односу чланова) рачунарске мреже могу бити:

 1. Host-based,

 2. Клијент-сервер и

 3. Peer-to-peer.

По специфичној функцији коју обављају рачунарске мреже могу бити:

 1. Storage area network,

 2. Server farm network,

 3. Process control network,

 4. Value added network,

 5. SOHO network,

 6. Wireless community network и

 7. XML appliance network.

Треба имати у виду да су рачунарске мреже једна динамична област у којој су честе промене тако да је сваки покушај стриктне категоризације осуђен на краткотрајну исправност.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]