Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.3.1. Архитектура сервиса електронске поште


Сервис електронске поште данас у потпуности је дефинисан одговарајућим софтверским компонентама и протоколима. Сам сервис електронске поште је организован по клијент-сервер архитектури унутар које постоје следећи типови агената у виду софтверских компонената:

  • кориснички агент,

  • агент за подношење порука,

  • агент за пренос порука и

  • агент за испоруку порука.

Поред наведених помпонената значајну улогу код овог сервиса игра и складиште порука (енгл. Message Store, MS) као компонента корисничког агента. Задатак ове компоненте је да прави архивске копије порука која се шаљу или преузимају у циљу омогућавања накнадног приступа корисника њима. Код већине популарних клијената за електронску пошту поруке су организоване у директоријуме.

Кориснички агент за електронску пошту (енгл. Message User Agent, MUA) је интерфејс између корисника и осталог дела сервиса електронске поште. Најчешће реализације овог софтвера су у виду десктоп или Веб апликације. Задатак корисничког агента је да кориснику омогући слање електронских порука другим корисницима, као и преглед електронских порука послатих од стране њих.


Слика 6.3.1.-1. Архитектура и компоненте сервиса електронске поште

Агент за подношење порука (енгл. Message Submission Agent, MSA) прихвата поруку од корисничког агента, ставља је у формат прописан одговарајућим стандардима и прослеђује агенту за пренос порука. Овај процес обавља серверску улогу протокола за пренос порука електронске поште.

Агент за пренос порука (енгл. Message Transfer Agent) представља серверску имплементацију протокола за пренос порука електронске поште. Овај процес прихвата поруке од стране корисничких агената за подношење порука или од других агената за пренос порука. У зависности од да ли представља коначно одредиште примљене поруке овај агент поруке прослеђује локалном агенту за испоруку порука или наредном агенту за пренос порука.

Агент за испоруку порука (енгл. Message Delivery Agent) задужен је за смештање поруке, примљене од последњег агента за пренос порука, у електронско поштанско сандуче примаоца (које може бити реализовано путем фајл-система, СУБП-а или на неки други начин). Испорука поруке у сандуче корисника не значи да је корисник њу истог тренутка прочитао, већ да је његовом корисничком агенту омогућен приступ поруци.

Два основна типа протокола које користи сервис електронске поште јесу протоколи за слање порука и протокол за приступ порукама у сандучету. Када су у питању протоколи за слање електронске поште, у пракси се готово увек користи једноставан протокол за пренос електронске поште (енгл. Simple Mail Transfer Protocol, SMTP). Са друге стране, када је у питању приступ корисничког агента сандучету са електронском поштом у пракси се користе релативно једноставан протокол за електронску пошту треће верзије (енгл. Post Office Protocol version 3, POP3) и нешто сложенији Интернет протокол за приступ порукама (енгл. Internet Message Access Protocol, IMAP).

Неке од основних функција сервиса електронске поште директно зависе од система доменских имена. У ове функције спадају проналажење назива домаћина задуженог за размену електронске поште са одређеном организацијом и превођење тог назива у одговарајућу адресу Интернет протокола. У случају да сервер доменских назива задужен за одређени Интернет домен не поседује информацију о томе који сервер је задужен за пријем и слање електронске поште, њена размена са адресама при том домену неће бити могућа.


Слика 6.3.1.-2. Коришћење Веб апликације као клијента електронске поште

У последњих неколико година знатно се популаризовало коришћење електронске поште путем клијената у виду Веб апликација (енгл. Webmail). Разлог томе је једноставније коришћење кроз елиминисање процеса инсталације десктоп апликације за електронску пошту, као и могућност коришћења апликације и порука са било ког рачунара који има приступ Вебу. Углавном најквалитетнији клијенти за електронску пошту у виду Веб апликација се корисницима нуде заједно са комплетном услугом електронске поште (Google Mail, Hotmail, Yahoo), с тим да постоји и велики број бесплатних Веб апликација ове намене (Roundcube, Horde/IMP, Squirrel Mail, AtMail и друге).

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]