Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.3. Сервис електронске поште


Сервис електронске поште, поред Веб сервиса, представља најпопуларнији сервис на Интернету. Корени овог сервиса налазе се још у шездесетим годинама прошлога века (у host-based периоду рачунарства), у програмима који су омогућавали размену порука између различитих терминалских корисника једног мејн-фрејм рачунара. Касније су овакви изоловани системи умрежавани а софтвер за електронску пошту прошириван функцијама за размену порука између система различитих организација.

Процењује сe1 да је у току 2010. године сервис електронске поште користило око 1,88 милијардe људи, да је свакога дана у просеку слато око 294 милијарде електронских писама, односно да их је у току те године укупно послато око 107 хиљада милијарди. Такође се процењује да су три четвртине налога за електронску пошту намењене за личну, а само једна четвртина за пословну употребу. Данас сервис електронске поште представља моћан пословни и маркетиншки алат који се, међутим, често ненаменски користи - 89,1 процената електронских писама у 2010. години препознато је као спем (енгл. spam).


[1] Извор: www.pingdom.com, Internet 2010 in numbers


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]