Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2.4. Веб презентације и апликације


У пракси се најчешће користе два термина који описују тип садржаја на неком Веб сајту - Веб презентација и Веб апликација. У раним фазама развоја Веб технологија разлика између Веб презентација и апликација одређивана је на основу динамичности садржаја - да ли је садржај генерисан коришћењем програмског језика на серверу или је захтевани ресурс једноставно учитан са фајл-система. У складу са тим, у Веб презентације су спадали сајтови које су чинили статични хипертекстуални документи, док су Веб апликацијама сматрани сајтови чији је садржај динамички генерисан за сваки појединачни захтев.

Развојем и интензивнијом применом Веб технологија наведена терминолошка разлика између Веб презентација и апликација почела је да се више односи на тип информација којима се приступа и начин интеракције са Веб садржајем, а мање на технолгије које су коришћене за његову испоруку. Омогућавање коришћења програмских језика на страни сервера омогућило је и коришћење садржаја из база података за генерисање хипертекстуалних докумената.

Данас веома популаран тип Веб апликација за динамички развој Веб презентација јесу системи за управљање садржајем (енгл. Content Management System, CMS). Под овим називом се подразумева комплетно решење, иако се он односи само на администраторску компоненту, односно компоненту коју користе уредници садржаја. Насупрот компоненте за уређивање садржаја стоји компонента коју користе посетиоци, односно компонента која на основу садржаја и параметара захтева генерише одговарајуће хипертекстуалне документе.


Слика 5.2.4-1. Организација модуларног система за управљање садржајем

Осим улога уредника садржаја и посетилаца, системи за управљање садржајем обично подразумевају и следеће улоге:

  1. администраторска улога - не подразумева функцију управљања садржајем већ првенствено управљање корисничким налозима, прављење копија садржаја и слично;

  2. улога развоја - односи се на чланове тима који развијају нове и прилагођавају постојеће функционалности система актуелним потребама организације;

  3. улога Веб дизајнера - често веома сложена улога чији носиоци развијају шаблоне приказа садржаја корисницима у циљу обезбеђивања што квалитетнијег свеукупног искуства посетилаца у коришћењу сајта;

Данас постоји велики број већ развијених система за управљање садржаја од којих је велики број слободно доступан, чак и за комерцијално коришћење. Највећи број бесплатних система за управљање садржајима реализован је у PHP програмском језику и подразумевано користи MySQL систем за управљање базама података.

У најпопуларније бесплатне системе за управљање садржајем данас спадају Џумла, Вордпрес и Друпал. Насупрот њима стоје комерцијална решења компаније Мајкрософт, Оракл и других.


Слика 5.2.4-2. Улоге и интерфејси корисника система за управљање садржајем

Без обзира на постојање великог броја већ развијених решења многе организације се одлучују на самосталан развој система за управљање садржајем, првенствено због потребе за специфичним функционалностима и вишим нивоом безбедности.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]